Péče o děti

 • Zkušené chůvy s profesionálním vedením
 • Vybavená herna, zázemí.
 • O děti pečujeme v Rodinném centru MUM - ve stejné budově, vchod za rohem. Dost daleko, abychom se nerušili. Dost blízko, abychom k sobě mohli.
 • Abychom mohli o vaše děti řádně pečovat, potřebujeme vědět předem, že přijdete. Své pracovní místo a hlídání pro děti si zarezervujte den předem do 18.00. Pokud přijdete neohlášeni, může se stát, že bude kapacita herny naplněna a nebudeme vaše dítě moci přijmout. Děkujeme za pochopení.

PROVOZNÍ ŘÁD HERNY

 • V rodinném centru MUM se nacházejí dvě herny. Děti zde mají možnost hrát si v čistém a příjemném prostředí za dohledu kvalifikovaného personálu. Kapacita v herně závisí na věku nahlášených dětí, nejvíce však přijímáme 6 dětí na jednu chůvu.

 • Veškeré aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí, momentální skladbě a náladě skupiny. Dětem je věnována individuální péče pro rozvoj jejich osobnosti.

 • Klademe důraz na respektující výchovu – dítě je rovnocenným partnerem a zároveň je učíme být odpovědným za své činy. Dítě nehodnotíme, neodsuzujeme, ale respektujeme.

 • Montessori pomůcky, se kterými se děti v prostředí dětské herny setkávají, podporují utváření jejich osobnosti a podněcují přirozený vývoj. Práce s nimi pomáhá dětem objevovat jejich vlastní svět.

 • Služba dětské herny MUM jev rámci projektu Práce a život v rovnováze II. zdarma.

Základní pravidla provozu dětské herny MUM

 • V zájmu bezpečnosti a zdraví dětí do herny přijímáme pouze děti zdravé, bez nachlazení či jiných infekčních chorob, aby neohrozily ostatní děti.
 • Vstup do dětské herny je možný pouze v odpovídajícím přezutí.
 • Dítěti může být po dobu jeho pobytu v herně podána malá svačinka (piškoty, křupky, ovoce atd.) a snažíme se dodržovat pitný režim. Pokud má dítě jakékoliv stravovací omezení, prosíme při předání dítěte toto nahlásit kvalifikovanému personálu. Dítěti je možno také zabalit jeho vlastní svačinku (podepsanou).
 • Přijetí dítěte do dětské herny je podmíněno vyplněním a podepsáním prezenční listiny. Tímto rodič / odpovědný zástupce potvrzuje svůj souhlas s provozním řádem dětské herny MUM.
 • Z bezpečnostních důvodů může dítě vyzvednout pouze osoba podepsaná na prezenční listině, v jiném případě musí být písemný souhlas osoby, která dítě do herny přivedla.

Za tým chův Vám přejeme příjemně strávený čas v rodinném centru MUM.